Varför är det bra att ha ett tak av hög kvalitet?

Ditt tak och din husgrund är viktiga delar av ditt hus. Du känner till vikten av husgrunden – den stöttar allt som byggs på den. Taket är precis lika viktigt då det skyddar allt under det. Att ha ett bra tak är viktigt främst för att det håller mycket längre än ett tak i låg kvalitet. Det har en högre chans att stå emot slitaget från solen, vinden och regnet. Ett tak av lägre kvalitet brukar nötas ut snabbare vilket betyder att du måste betala för att byta ut det oftare. Som sagt så är takets primära syfte att skydda ditt hus. När ett tak av låg kvalitet börjar nötas ut skyddar det mycket sämre och om vatten tränger in och orsakar vattenskador kan det bli en dyr historia.

Välj en erfaren takläggare

En annan anledning till att du bör välja ett tak med hög kvalitet är att det i många fall isolerar bättre och har bättre ventilation. Detta är viktigt då taken fungerar som en ventil för den värme och fukt som ditt hus ger upphov till. Vatten som stiger upp från ditt hus kan vara lika skadligt som regn om ventilationen eller isoleringen är dålig. Ett tak med bra ventilation och isolering hjälper också huset att hållas svalt på sommaren och varmt under vintern.

Vilket material ska man välja till sitt tak?

Det finns ett antal olika takmaterial som passar för olika ändamål. Dessa inkluderar bland andra asfalt, trä, komposit, betong och tegel. Utseendet är en viktig faktor för många men det är inte den enda. Kostnad, vikt och de förutsättningar just ditt hus har spelar också in.

Vi hjälper dig

Alla material passar inte för vilket tak som helst. Ett platt tak eller ett med svag lutning kan kräva en yta som skiljer sig från ett tak med kraftig lutning. Material som tegel och skiffer är tunga vilket betyder att många hus inte kan bära vikten. Här är några för och nackdelar med de olika takmaterialen:

  • Asfalt

Detta är det mest använda takmaterialet på grund av att det är billigt och enkelt att installera. Det tillverkas från fiberglas som impregneras med asfalt och en yta av sandaktiga korn.

  • Trä

Trä är ett takmaterial som har används i många år och det kan fortfarande vara ett bra val. Trätak har en livslängd på ca 25 år men kostar ungefär dubbelt så mycket som tak gjorda av asfalt.

  • Metall

Aluminium, stål, koppar och bly har alla mycket bra hållbarhet men är ofta dyra. Ofta installeras de som skivor men vissa svetsas ihop i stora stycken.

Läs mer om våra plåtslageritjänster här.

  • Tegel och cement

Dessa vackra halvcylindriska takpannor kan lyfta ett hus utseende rejält. De är väldigt hållbara, tunga och relativt dyra.
För att bestämma dig för vilket material du bör välja till ditt hus bör du utgå ifrån hur ditt hus är konstruerat idag samt vilka önskemål du har på pris, hållbarhet och utseende.

Kontakta takläggare i Stockholm

Vi hjälper dig med takläggning i Stockholm och ser till att du får ett fint tak i hög kvalitét, kontakta oss redan idag!

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här