Renoverat tegeltak till sommarhus. Grinda Stockholms Skärgård

Taket på en sommarstuga på Grinda i Stockholms Skärgård var i behov av en renovering och vår takfirma tog oss ut till sommarhuset med vår byggbåt för att utföra denna. Under arbetet genomförde vi lagningar på bland annat nockbräda och hanbjälke. Vi lade också nytt tätskikt bland annat i form av underlagspapp. En stor del av de tegelpannor som låg på taket sedan tidigare gick att återvända så de lade vi tillbaka i slutskedet av arbetet. Våra takläggare lyckades ännu en gång prestera.

Behöver ditt tegeltak renoveras i Stockholm? Med rätt hjälp blir renoveringen både högkvalitativ och kostnadseffektiv. Läs mer här.

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här