Byte av tak, 90-95 m2 i Stockholm

Här åkte Vi ut till Älvsjö och hjälpte en privatkund med att lägga nytt tegeltak till deras villa. Vi fick riva ut alla gamla takskivor och pannor för att sedan montera fast nya bärläktar och ströläktar på grund av ett takläckage som orsakat en vattenskada.  Sedan la vi takpapp och råspånt för att sista installera deras nya tegelpannor. På grund av vattenskadan tog vi in en expert inom takläckage i Stockholm.

Recension

“Det var lätt att ha med Vi att göra. De tog sig tid att diskutera arbetet i förväg och lämnade en offert som motsvarade våra önskemål. Arbetet kunde påbörjas nästan omgående och slutfördes på kort tid. Resultatet blev mycket bra. De lämnade oss med ett nytt och fint tak, städat och snyggt.”

– Staffan

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här